powerheart aed g3

Dostępny w hurtowni Przedsiębiorstwa Innowacyjno-Handlowego VARIA Sp. z o.o. z Poznania specjalistyczny defibrylator Powerheart AED G3 Pro Semiautomatic Firmy Cardiac Science to wysokiej jakości urządzenie ratujące życie. Dla użytkownika niezwykle przydatne parametry to między innymi: jednoznaczne komendy głosowe, możliwość pracy w trybie manualnym, odpowiedni monitor EKG, niespolaryzowane elektrody typu preconnect, sprawdzenie sprawności elektrod, baterii i elektroniki, pamięć wewnętrzna wszelkich pomiarów i czynności, specjalistyczny program komputerowy oraz ładowalny akumulator.

Urządzenia medyczne

  • Urządzenia medyczne oraz papier medyczny

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Handlowe VARIA Sp. z o.o.
Witkowa 3
62-090 Rokietnica k/Poznania
tel. (61) 81-45-203